Ne utazzon külföldre utasbiztosítás nélkül! Kössön velünk biztosítást!

Betegség- Baleset és Poggyászbiztosítás

Tévhit, hogy egy külföldi utazáskor nincs szükség utasbiztosításra, ha van Európai Egészségbiztosítási Kártyája! Az EU Egészségbiztosítási kártya hasznos, de nem helyettesíti az utasbiztosítás. A kártya nem téríti például a poggyászkárt, a sürgősségi fogászati ellátást, nincs asszisztencia, jogvédelem- illetve tolmács szolgáltatás, nem tartalmaz felelősségbiztosítást sem.

Fontos, hogy baleset vagy betegség esetén csak az adott ország állama által fenntartott egészségügyi intézményben látják el, amely részben vagy egészben önköltséges is lehet.

Ezért az OK Travel útjain résztvevők számára előírja az utasbiztosítás meglétét.

Az utasbiztosítást megkötheti irodánkon keresztül vagy akár bármelyik választott biztosítón keresztül.

Amiért érdemes nálunk megkötnie a biztosítást:

 • Magyar nyelvű asszisztencia szolgáltatás a világ bármely pontjáról
 • Baleset, betegség és poggyászbiztosítás minden csomagban
 • Baleset vagy betegség esetén megszervezik ellátását, ápolását
 • A kórházi ellátást a biztosító állja, ami akár milliós tétel is lehet
 • Poggyásza sérülése, eltulajdonítása esetén megtérítik a kárát
 • Ha bajba kerül külföldön, akkor is bízhatunk benne, hogy gondoskodnak rólunk
 • Hazajutásunk garantált
 • Covid 19 Biztosítás is elérhető

A Betegség- Baleset és Poggyász biztosítási díjakról itt tájékozódhat:

Káresemény bejelentése:

Az SOS Assistance Hungary Kft., a Biztosító által kiszervezett tevékenység keretében megbízott szervezet, amely a Biztosító nevében eljár (1039 Budapest, Szentendrei út 301., Cg.: 01-09-703420).

Az utasbiztosítási káreseményeket az Assistance szolgáltató belföldről és külföldről egyaránt 0-24 órában hívható segélyvonalán kell bejelenteni: (+36) 1 477 4900. 

A biztosítási eseményeket az Assistance szolgáltató éjjel-nappal hívható telefonszámán (+36-1-477-4900) haladéktalanul, de legkésőbb – amennyiben annak objektív lehetősége fennáll – az eseményt követő 24 órán belül kell bejelenteni. 

A poggyászlopás-, és rabláskárokat, az eseményt követően, a helyi rendőrségen is be kell jelenteni és arról jegyzőkönyvet kell bemutatni a Biztosítónak. 

A szervezési szolgáltatásokat az Assistance szolgáltató a bejelentést követően haladéktalanul megkezdi. A Biztosító az Assistance szolgáltató által szervezett, vagy vele előzetesen egyeztetett orvosi, kórházi költségeket közvetlenül az orvosnak, egészségügyi intézménynek fizeti meg, feltéve hogy azok a számlát közvetlenül a Biztosítónak nyújtják be. 

A kárkifizetéseket a Biztosító a szükséges iratok beérkezését követően 30 napon belül teljesíti. 

A biztosítási szerződéssel kapcsolatos igények a káresemény napjától számított 2 év elteltével elévülnek. 

A kárrendezéshez szükséges iratok:

A Biztosító a kár elbírálásához és a kárösszeg megállapításához az alábbi iratokat kérheti: 

 • személyi azonosító okirat,
 • általános egészségbiztosítás érvényességének igazolása,
 • a biztosítás érvényességének igazolása,
 • a Biztosítási esemény részletes leírása, a Biztosított által,
 • fizető szolgáltatás igénybevétele során bekövetkezett biztosítási esemény esetén, az eseményről felvett jegyzőkönyv,
 • a biztosítási esemény kapcsán keletkezett orvosi dokumentumok,
 • a biztosítási esemény kapcsán keletkezett számlák,
 • a biztosítási esemény kapcsán keletkezett rendőrségi, illetve egyéb hatósági iratok,
 • a biztosítási esemény kapcsán keletkezett szakértői dokumentumok,
 • a Biztosított háziorvosának és/vagy kezelőorvosának nyilatkozata,
 • a Biztosított utazásának megkezdési és befejezési dátumát igazoló kiküldetési rendelvény, vagy egyéb igazoló dokumentumok,
 • a Biztosított nyilatkozata a Biztosító orvosa felé, amelyben felmenti orvosát az orvosi titoktartás alól,
 • búvárkodással összefüggő biztosítási esemény esetén a Magyar Búvár Szakszövetség által rendszeresített és megfelelően kitöltött Baleseti Kérdőív,
 • poggyászkár esetén a károsodott vagyontárgyak megvásárlását igazoló, lehetőség szerint névre szóló, eredeti számla,
 • a poggyász tárolására szolgáló eszköz javításáról szóló, lehetőség szerint névre szóló, eredeti számla,
 • nyilatkozat a többszörös biztosítás fennállásáról.

Egyéb hasznos tudnivalók a károk bejelentéséről, az ügyintézésről, a kárrendezésről és a biztosítási szolgáltatásokról a megkötött ALFA biztosítás Szerződési Feltételeiben, valamint Szolgáltatási- és díjtáblájában találhatóak. 

Útlemondás biztosítás

Az Útlemondás biztosítás az utazási szerződésben vállalt önrészesedést válthatja ki olyan esetekben, amikor az utazás meghiúsul.

Előfordul, hogy egy hónapokkal korábban megtervezett utazásról kell lemondjunk olyan előre nem látható okból, amelyre lehetetlen felkészülni. Útlemondás biztosításunk egyes nem várt események (pl.: baleset, betegség, haláleset a családban, munkáltatói felmondás, vagyontárgyunkat ért jelentős kár, stb.) bekövetkezte esetén megtéríti az utazási szerződésben vállalt önrészt / bánatpénzt. Tervezzen körültekintően, készüljön nyugodtan az utazására!

Z1 záradékkal kötött útlemondás biztosítás esetén, ha a biztosított COVID 19 fertőzés miatt hatósági karanténba kerül és annak ideje a tervezett utazás kezdetéig nem telik le, vagy ha pozitív PCR teszt miatt nem utazhat.

Az útlemondás biztosítások kapcsán felmerült káreseményeket, szolgáltatási igényeket az alábbi elérhetőségeinkre nyújthatják be: 

Levelezési cím: Alfa Vienna Insurance Group Biztosító Zrt., Országos Kárrendezési Központ, 9701 Szombathely, Pf. 63
Email: utlemondas@alfa.hu
Telefon: (+36) 1-477-4800
Fax: (+36) 1-476-5705

A Biztosító csak abban az esetben vállalja a szolgáltatások teljesítését, amennyiben az utazási szolgáltatás lemondása az utazásszervező felé a biztosítási esemény bekövetkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb a bekövetkezés napját követő első munkanapon megtörténik, valamint a lemondás okaként megjelölt esemény a bekövetkezést követően haladéktalanul – de legkésőbb 12 órán belül – bejelentésre kerül az Országos Kárrendezési Központ felé. 

A kárrendezési feladatokat a Biztosító a bejelentést követően haladéktalanul megkezdi. A kárkifizetéseket a Biztosító az összes szükséges irat beérkezését követően, 30 napon belül teljesíti. A szolgáltatási összeget a szerződőnek, annak örökösének, illetve az utazási szerződés szerint bánatpénz-fizetési kötelezettségre szorítható személynek fizeti ki.
A biztosítási szerződéssel kapcsolatos igények a káresemény napjától számított 2 év elteltével elévülnek.